لیست پیش فاکتور 0
جدیدترین محصولات
Christ
Sigma
IKA
GFL
CONSORT
سانتریفیوژ 8K
6-16
4-16
3-30KS
3-18KS
3-16L /3-16KL
2-16P/2-16KL
Cyto 2-7
2-7
1-16/1-16K
محصولات برگزیده
HPP260
IN450
EVS 1200-SYS
EV 1450
ORF_85BM
ODC 825
EHA 3000-1
PFB 600-2
3-18KS
3-30KS

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی رونتگن

شرکت رونتگن( تاسیس1353 )، با چهاردهه تجربه، به عنوان نماینده ی کمپانی های معتبر بین المللی پیشرو در طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی توانسته است نقش ارزنده ای در پیشبرد اهداف دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان ها ایفا نماید.
بخش علمی و فنی این شرکت نیز با بهره مندی از کارشناسان مجرب، کلیه مراحل مربوط به مشاوره فروش، آموزش، نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش دستگاههای ارائه شده را برابر دستورالعمل شرکت های سازنده به مشتریان ارائه می نمایند.

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی رونتگن

کالایی ثبت نشده است

0
0
ادامه