لیست پیش فاکتور 0

CONSORT

شرکت CONSORT  نقش بسزایی را در توسعه دستگاههایی با تکنولوژی بالا در اندازه گیری های ساده و پیچیده آزمایشگاهی دارا می باشد.
کنترل کننده ها و دستگاههای اندازه گیری شناخته شده ای برای ION,MV, PH همچنین برای اندازه گیری مقاومت ، رسانایی ، درجه شوری TDS, Rh2, Analysis  و اکسیژن محلول وجود دارد.
در زمینه زیست شناسی تجهیزات الکتروفورز در سطح وسیعی همچون (مانند) منابع تغذیه ولتاژ بالا، دستگاههای افقی و عمودی ، ترتیب سنجهای DNA، دستگاههای بلاتینگnameyeConsort (Bloting units)  ، دستگاههای UV و سیستمهای عکس اسناد قابل ارائه در شرکت Consort می باشد.
انواع محصولات:
انواع الکتروفورز عمودی ، افقی ، انواع بلاتر ، sequencing و منبع تغذیه ، دستگاههای سنجش پارامترهای الکترو شیمیایی شامل pH Temperature , conductivity , mV, ion , Resistivity , Salinity , TDS , Dissolved Oxygen ، تک کاناله ، چند کاناله (رومیزی و پرتابل) و انواع الکترودهای مورد نیاز ، انواع دستگاههای DATA LOGGER.
مشاهده وب سایت Consort:
www.Consort.be
http://www.Consort.be

 

کالایی ثبت نشده است

0
0
ادامه